آموزش ساخت قلم موبایل بدون یک ریال هزینه

آموزش ساخت قلم موبایل بدون یک ریال هزینه

ساخت قلم موبایل...


  • 2096  
  • مخترع  
  • تکنولوژی  
  • علوم و آموزشی  
ساده ترین میکروفن جهان

ساده ترین میکروفن جهان

فقط و فقط با چند قطعه ساده یک میکروفن بسازید!!!!!!!!...


  • 1089  
  • www.erfan  
  • تکنولوژی  
  • علوم و آموزشی