رایگان
ساخت چراغ رو میزی شیک استیم پانک

ساخت چراغ رو میزی شیک استیم پانک

این چراغ که میخواهیم بسازیم یکی از چراغ هایی است که طرفتاران زیادی را به خود جلب کرده....


  • 1768  
  • Reza007  
  • تکنولوژی  
  • استیم پانک  
رایگان
کلید شیر فلکه ای: ساخت کلید برق با شیر فلکه

کلید شیر فلکه ای: ساخت کلید برق با شیر فلکه

در این یومیک، می خوایم یک کلید برق زیبایی رو بسازیم که از ترکیب شیر فلکه آب و یک سوئیچ (کلید پیچی) درست شده. ...


  • 1658  
  • Daimen  
  • تکنولوژی  
  • استیم پانک