رایگان
عکسبرداری از رقص قطره ها با کمک صدا

عکسبرداری از رقص قطره ها با کمک صدا

این یومیک به شما یاد میده که چطور با کمک یک بلندگو، تصاویری باورنکردنی از قطره های رنگی بگیرید تا همه رو به وجد بیارید....


  • 1691  
  • JIME  
  • تکنولوژی  
  • دوربین و عکسبرداری