رایگان
روبات متحرک عنکبوتی: سرگرمی با وسایل الکترونیکی

روبات متحرک عنکبوتی: سرگرمی با وسایل الکترونیکی

روبات متحرک با طرح یک حشره یا عنکبوت که بسیار ساده ساخته میشه. این روبات یک وسیله متحرک است که برای حرکت خودش از لرزش استفاده میکنه و البته ...


  • 4211  
  • JIME  
  • تکنولوژی  
  • روبات