قفسه کنج دیواری چوبی برای قرار دادن اجسام تزئینی

قفسه کنج دیواری چوبی برای قرار دادن اجسام تزئینی

در این یومیک، طرز ساخت یک قفسه دیواری چوبی که برای کنج دیوار طراحی شده رو از ابتدا تا انتهای ساخت خواهیم دید....


  • 1934  
  • Daimen  
  • کارگاهی  
  • کتابخانه