با یک شمع موبایل خود را شارژ کنید

با یک شمع موبایل خود را شارژ کنید

در این یومیک می خوایم یک شارژر همراه برای موبایل بسازیم که در این وسیله با انرژی گرمایی حاصل از سوختن شمع، انرژی الکتریکی تولید می کنیم. عل...


  • 4354  
  • JIME  
  • کارگاهی  
  • تولید انرژی  
چگونه برای خودمان باتری بسازیم؟

چگونه برای خودمان باتری بسازیم؟

امروز میخوایم یک باتری قابل شارژ دست ساز بسازیم که برای ساختش نیازی به دانش الکترونیک نداریم و اکثر مواد اون هم از مواد بازیافتی وسایل دور...


  • 4930  
  • JIME  
  • کارگاهی  
  • تولید انرژی