رایگان
شوخی با تولید صدای گوش خراش و بلند توسط باتری

شوخی با تولید صدای گوش خراش و بلند توسط باتری

این یک ماژول باتری 9 ولته که برای تولید صدایی گوش خراش و بلند و البته برای شوخی استفاده میشه....


  • 3567  
  • Daimen  
  • بازی و سرگرمی  
  • شوخی و خنده