اورنیتوپتر : پرنده کوچک کاغذی

اورنیتوپتر : پرنده کوچک کاغذی

این یومیک روش ساخت یک اورنیتوپتر مدل رو نشون میده که توسط وسایل دوریختنی و ارزان ساخته میشه. اورنیتوپتر بسیار شبیه به یک هواپیما ست، ولی ب...


  • 2821  
  • Daimen  
  • فضای باز  
  • بادبادک