پازل دوتکه چفت شدنی

رایگان

مقدمه

مقدمه

در این یومیک، یک پازل فیزیکی رو با هم خواهیم ساخت که از ترکیب دوتا چوب درست شده. این دو چوب بهم چفت شو محکم شدند و پازل اینه که بتونید اون رو باز کنید. این پازل خیلی جالبه و براحتی و کمترین هزینه ساخته میشه.

برای ساخت این یومیک با ما باشید.

نظرات شما