ساخت تفنگ قوی با خودکار

مقدمه

مقدمه

تو این یومیک میخوایم  یک تفنگ قوی با خودکار بسازیم که ساختش خیلی آسونه

با هم مراحل ساختش رو میبینیم



نظرات شما

avatar

mdrapi 1394/09/11 12:07:52

عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی