آویز سه حلقه ای مهره دار با گره عشق دانمارکی

رایگان

مقدمه

مقدمه

یک آویز ساده و زیبا رو میخوام به شما آموزش بدم.

به سه حلقه درهم پیچیده این آویز "گره عشق دانمارکی" گفته میشه.

در ادامه نحوه ساخت رو می بینید...


نظرات شما