دکوپاژ روی تخم مرغ

رایگان

مقدمه

مقدمه

دکوپاژ روش جالبیه که با اون میشه وسایل ساده و یا قدیمی رو نو و زیبا کرد. در این روش از تکه های عکس داخل روزنامه، مجله، پارچه، دستمال کاغذی و چیزهای دیگه استفاده میشه. در این یومیک میخوایم دکوپاژ رو روی تخم مرغ پیاده کنیم و یک تخم مرغ رنگی خوشگل برای عید درست کنیم.

نظرات شما