ساخت نردبان طنابی

رایگان

مقدمه

مقدمه

خوب پس شما دنبال راهی می گردین که براحتی از درخت بالا برید، خصوصا موقعی که در فضای باز و گردش و تفریح هستید. نگران نباشید، با 2 تا طناب یک نردبان ساده و زیبا می سازیم تا مشکل شما حل بشه. با هم ساخت این نردبان طنابی رو در این یومیک می بینیم.

نظرات شما