مفصل برای نصب گاری پشت دوچرخه

رایگان

مقدمه

مقدمه

در این یومیک طرز ساخت یک مفصل با 3 درجه آزادی برای اتصال یک وسیله مثل گاری به پشت دوچرخه رو یاد می گیریم. برای این کار نیاز به چرخ هرزگرد داریم و کمی فلزکاری و سوراخ کاری! این مفصل خیلی عالی جواب میده، چون 3 درجه آزادی فراهم می کنه و مزاحمتی برای چرخش دوچرخه و یا گاری ایجاد نمی کنه.

نظرات شما