ساخت یک جای مخفی برای کلید های خانه

رایگان

مقدمه

مقدمه

امروز میخوام یک ترفند ساده رو به شما یاد بدم تا بتونید کلید های اضطراری خونه رو در این مکان نگهداری کنید تا در زمان لازم ازش استفاده کنید.

این مکان مخفی چیزی نیست جز یک شاخه کلفت یا تنه نازک درخت که داخلش مکان مورد نظر رو تعبیه میکنیم.

این کلید ها خصوصا برای مواقعی که اشتباها پشت در میمونید و یا وقتی فقط یک کلید دارید و میخواید کلید رو به دست شخص دیگه ای برسونید تا بتونه وارد خونه بشه، کاربرد داره.

خوب دیگه، میریم سراغ ساخت این یومیک.

نظرات شما