شمع دنبه ای،ساخت فوری شمع با دنبه ی گوسفند

رایگان

مقدمه

مقدمه

آیا تا به حال خودتون شمع ساختین.بیاین یک شمع بسازیم

بریم تا باهم طرز ساختش رو ببینیم.

نظرات شما

avatar

Bazi m 1395/01/29 21:09:15

دنبه ی گوسفند باشه بهتره