تخته سیاه

رایگان

مقدمه

مقدمه

تخته سیاه با وسایل دور ریختنی ساخته میشوند. این تخته سیاه نمی‌شکند و به همین خاطر برای استفاده بچه‌ها مناسب است. می‌توانید این تخته‌ها را به دیوار بچسبانید و روی آنها یاداشت بنویسید.

نظرات شما