گلایدر چوبی بدون دم

رایگان

مقدمه

مقدمه

در این یومیک یک گلایدر چوبی با طرحی عجیب و بدون دم میسازیم که بر اساس مدل واقعی هواپیمای شخصی Beechcraft Starship ساخته شده. البته این گلایدر بیشتر جنبه تجربی داره و نیاز به بهبود بیشتری هم داره. با این حال بخوبی پرواز میکنه. تصاویر مدل ساخته شده و مدل واقعی رو می بینید. با هم ساخت این گلایدر رو شروع می کنیم.

نظرات شما