آموزش ساخت کبریت ضد آب

مقدمه

مقدمه

در این یومیک آموزش ساخت کبریت ضد آب را به شما یاد میدهم که اگر تا پنج دقیقه زیر آب باشد باز هم وقتی آن را در می آوریم میتوانیم آن را روشن کنیم

نظرات شما

avatar

nariman ramezani 1394/10/21 13:25:05

از بازدید های شما متشکرم