آموزش ساخت قلم موبایل بدون یک ریال هزینه

مقدمه

مقدمه

شما بدون یک ریال هزینه می توانید این قلم را بسازید چون در خانه حتما آن را دارید ولی نمی دانستید که میتوانید از آن استفاده کنید

نظرات شما

avatar

sadeghmoghaddam 1395/04/26 21:49:38

چرا هر کاری کردم عمل نکرد؟

avatar

MSadra 1395/04/24 09:35:21

کار نمی کنه

avatar

sadeghmoghaddam 1395/06/20 14:40:31

به نظرم اگه به جای سر خود کار با ته خودکار که پهن تره این کارو بکنین می تونین نتیجه ی بهتری رو ببینید.