گردن آویز سرخپوستی

رایگان

مقدمه

مقدمه

توی این یومیک با هم یک آویز بسیار زیبا به نام آویز آروزها که مخصوص بومیان آمریکای جنوبی و سرخپوستان است را خواهیم ساخت.

این آویز آروزها از یک حلقه تشکیل شده که نماد خورشید و ماه است که باور آنها این است که میتواند بر روی وقوع آروزی یک شخص تاثیر مثبت بگذازید و به اصطلاح خوش شانسی بیاورد. البته جدای از این باور، زیبای ظاهری این آویز باعث شده که در سطح جهانی معروف شده و مدل های زیادی از آن ساخته شود و برای آویز از گردن به عنوان گردنبد، آویز از گوش به عنوان گوشواره و یا آویز دکوری داخل اتاق بسیار استفاده میشود.

با هم مراحل ساخت این یومیک ساده و زیبا را می بینیم.

توجه: توی این یومیک آویز دیواری خواهیم ساخت و اندازه های استفاده شده رو میتونید با همین نسبت کوچکتر کنید و برای گوشواره یا گردنبند استفاده کنید.

نظرات شما