چهل تکه دوزی

مقدمه

مقدمه

چهل تکه دوزی هنر واقعا کار آمدی است ود رموارد متعددی کاربرد دارد مانند دوختن کوسن ،روتختی ،رومیزی ،لحاف چهل تکه و ... که به سلیقه خودتان بستگی دارد  امید وارم خوشتان بیاید

نظرات شما