صفحه دارت آهنربایی

رایگان

مقدمه

مقدمه

بعد از ساخت این یومیک، میتونید مهارت خودتون رو در پرتاب دارت با این صفحه آهنربایی باورنکردنی و زیبا به همه نشون بدید!

از اونجا که صفحه آهنربایی است، اثری از سوراخ سوراخ های دارت بعد از پرتاب، روی تخته و دیوار نمی بینید. طراحی این تخته بر اساس صفحه استاندارد دارت انجام شده که شامل حلقه خارجی (یا دابل) و حلقه داخلی (یا تریپل) و اعداد است. ظاهر خیلی جذاب و زیبایی داره و بازی با  این صفحه هم خیلی لذت بخشه.

با هم شروع می کنیم.

نظرات شما