جنگنده F14 کاغذی بسازیم

رایگان

مقدمه

مقدمه

در این یومیک می خوایم یک جنگنده F14 کاغذی بسازیم که بخوبی پرواز هم میکنه و سرگرمی بسیار مناسبی برای همه سنین خواهد بود. برای این یومیک فقط به یک ورق کاغذ نیاز داریم. تمام مراحل باید با دقت انجام بشه. هرچه دقت کار بیشتر باشه، پرواز بهتری خواهید دید. نمونه ای که در تصویر می بینید، به اون اندازه که باید دقیق ساخته نشه و فقط برای نشنون دادن مراحل کار بوده. مطمئن هستم که از ساخت این جنگنده لذت خواهید برد.

نظرات شما