جعبه هدیه جواهرات قلبی با الگو

مقدمه

مقدمه

چند جعبه کاغذی هدیه بسازید. خیلی راحته. الگوی این یومیک را دانلود کنید، پرینت بگیرید و برش بزنید. نیازی به چسب هم ندارید. در هر چهار مدل هم قلب وجود داره برای هدیه دادن به کسی که دوستش دارید

نظرات شما