جالباسی دیواری با چوب های اضافه و دورافتاده

رایگان

مقدمه

مقدمه

در این یومیک نحوه ساخت یک جالباسی دیواری بسیار ساده رو خواهید دید که با وسایل و مواد ساده ساخته میشه.

اکثر مواقع می بینم که لباس ها و خیلی از وسایل روی زمین و گوشه و کنار اتاق افتاده، بجای اینکه توی کمد باشه! در نهایت به این نتیحه رسیدم که کمد لباس به درد من نمی خوره و بهتره از جالباسی استفاده کنم، چون خیلی سریع و در دسترسه. جالباسی تنها چیزیه که میتونه منو از این وضعیت نجات بده!

بنابر این باید یکی جالباسی برای خودم دست و پا میکردم. تصمیم گرفتم بجای اینکه بخرم یا سفارش ساخت بدم، خودم اون رو بسازم، اون هم از چوب های اضافه ای که در انباری داشتم. در ادامه مراحل ساخت این جالباسی رو با هم می بینیم.

نظرات شما