جاکلیدی جالب و دست ساز: مدل سوئیسی

رایگان

مقدمه

مقدمه

در این یومیک میخوایم یک جاکلیدی فلزی و جالب از ورق آلومینیوم بسازیم که کلیدها رو توی دل خوش جا بده، شبیه به چاقوی ضامن دار. این چاقو های به چاقوی سوئیسی معروف هستن، برای همین این جاکلیدی رو هم با همین نام صدا میزنیم!

برای ساخت این جاکلیدی ضامن دار و جالب به مقداری ورق آلومینیومی با ضخامت 2 تا 3 میلیمتر، چند تا پیچ و مهره و واشر، مته و نوک مته، اره دستی، دستکش و عینک محافظ، یک گیره برای نگه داشتن قطعه در زمان برش، میز کار، سمبه و چکش، سوهان فلزی و البته تعدادی کلید (!!) نیاز داریم. قبل از همه هم باید کمی خلاقیت و ذوق هنری برای طراحی این جاکلیدی داشته باشیم تا یک چیز جدیدی ساخته باشیم.

با هم ساخت این جاکلیدی رو شروع میکنیم.

نظرات شما