اموزش ساخت لامپ با نوک مداد اتد

مقدمه

مقدمه

وسابل مورد نیاز:

چند تکه سیم مسی

یک ظرف پلاستیکی در دار

سیم

باتری((اداپتور بهتره البته مواظب باشید))

نوک مداد اتد((0.5بهتره))

چسب

نظرات شما