جعبه ـیِ نایلونی

رایگان

مقدمه

مقدمه

حتما در یکی از کمد های آشپزخانه یه عالمه نایلونه است که مقدار فضای زیادی از آشپز خانه اشغال کرده.بنده در این یومیک سعی کرده ام که نایلون های خود را در فضای بسیار کمتری قرار دهید.

برای ساخت این یومیک نیاز به هیچ تخصصی نیست و هر فردی می تواند با ساخت جعبه ـــیِ نایلون کار خود را راحت تر کند.

نظرات شما

avatar

abolfazl6120 1395/04/10 15:38:38

ممنون بسیار خوب است