برج کاغذی

رایگان

مقدمه

مقدمه

چطوری یک برج کاغذی بلند بسازیم؟ یک برج بلند که تا حدودی هم شما رو یاد هرم میندازه. ساختش ساده است. با ما در این یومیک همراه بشین.

نظرات شما