راکت دستی: تفنگ الکلی برای پرتاب بطری

مقدمه

مقدمه

راکت الکلی دستی بسیار جالبی رو در این یومیک با هم خواهیم ساخت. این راکت با سوخت الکل است و موشک پرتاب شونده اون هم یک بطری نوشابه یا آب معدنی خواهد بود که تمام وسایل و ابزار اون براحتی و کمترین هزینه در دسترس هست و در کمتر از 20 دقیقه می تونید این رو بسازید. بطری رو بارها میتونید استفاده کنید تا جایی که دیگه خراب بشه و اون وقت کافیه بطری رو عوض کنید. توجه: به دلیل استفاده از الکل به عنوان سوخت، راکت رو در فضای باز استفاده کنید و همیشه به روشی که در ادامه بیان میشه موشک رو با الکل شارژ کنید. هیچ وقت به سمت شخص یا چیز مهمی شلیک نکنید. ویدئو از شلیک زیبای این راکت دستی رو ببینید تا با هم ساخت این یومیک رو مرحله به مرحله آغاز کنیم.

نظرات شما