ساز شبیه ساز صدای رژه سربازن

مقدمه

مقدمه

ساز شبیه ساز صدای رژه سربازن، یک آلت موسیقی است که میتونه صدای قدم های افراد رو در هنگام رژه رفتن شبیه سازی کنه. دراین یومیک هم قراره نحوه ساخت این ساز رو ببینیم که از چوب و چند تا پیچ و مقداری طناب ساخته میشه. ویدئو زیر نشون میده که این ساز چطور کار میکنه.

نظرات شما