تزیین شمع با گل

رایگان

مقدمه

مقدمه

اگر شمع سفید ساده تو خونه داشته باشید به کمک این روش ساده میتونید اون رو تزیین کنید. همه وسایلی هم ک احتیاج دارید این هاست: شمع سفید، گل و برگ، قاشق، اجاق گاز یا شعله شمع

نظرات شما