گلدانی از حباب لامپ

رایگان

مقدمه

مقدمه

خیلی از وسایل دور و بر ما هستند که میشه با کمی تغییر کابردهای جدیدی براشون پیدا کرد. فقط کمی ذهن خلاق لازم داره. بیایید با هم در این یومیک یک گلدان ساده و متفاوت به کمک لامپ های حبابی سوخته بسازیم.

نظرات شما