سیستم جمع کننده آب باران به کمک 3 بشکه

رایگان

مقدمه

مقدمه

توی این یومیک یاد میگیریم که چطور یک سیستم جکع کننده آب باران بسازیم که برای آبیاری باغچه و شستن حیاط بسیار کاربرد داره. پیشنهاد می کنم از آب شهری برای آبیاری استفاده نکنید، چون جدای از بحث قیمت و کمبو آب، وجود مواد تصفیه کننده مانند کلر باعث تداخل در رشد مناسب گلها میشه. این موضوع رو مطمئنا هر باغبان حرفه ای به شما میگه. برای همین بهترین گزینه همین سیستم های جمع آوری آب باران هستند. مراحل ساخت این سیستم رو با هم می بینیم.

نظرات شما