دست بند زیبا و رنگارنگ از سیم تلفن

رایگان

مقدمه

مقدمه

در این یومیک یک دستبند زیبا با ترکیب سیم های رنگارنگ تلفن و رزین پلی استر خواهیم ساخت. سیم ها از کابل چند رشته مخصوص سیم کشی مخابرات استفاده شده که زیادی و یک گوشه خیابون افتاده بود و برای این یومیک عالی بنظر میرسید. بعد افزودن مقداری رزین پلی استر (اپوکسی)، یک سوراخ داخل اون زدم و اون رو خراطی کردم تا به شکل مورد نظرم در بیاد. با هم مراحل ساخت این یومیک رو می بینید.

نظرات شما