گلدان سفالی مارپیچ

رایگان

مقدمه

مقدمه

چند وقت پیش یکی از گلدان های سفالی حیاط خانه شکست. حیفم اومد دورش بندازم و تصمیم گرفتم باهاش یک طرح جالب رو ایجاد کنم. البته این یومیک که برای شما توضیح میدم با یک گلدان سالم درست میشه که میخوایم اون رو به شکل یک باغچه مینیاتوری مارپیچ دربیاریم.

نظرات شما