حلقه (انگشتر) مسی ساخته شده از مفتول مسی

رایگان

مقدمه

مقدمه

در این یومیک نحوه ساخت یک حلقه یا انگشتر مسی رو خواهید دید که روشی که یاد خواهید گرفت میتونید هر طرح و شکل دیگه ای هم بسازید.

برای ساختش نیاز به وسایل ابتدایی کارگاهی دارید و مقداری مفتول مسی.

در حقیقت چیزهایی که نیاز داریم اینهاست:

·         یک مفتول مسی با قطر حدودی 3 میلیمتر

·         انبردست

·         چکش فلزی

·         یک جسم صاف فلزی یا یک چکش فلزی دیگه به عنوان یک سطح مناسب ضربه زدن

·         یک استوانه مناسب به اندازه قطر داخلی حلقه

·         و سوهان و کاغذ سنباده و اگر نیاز بود یک شعله گاز برای گرم کردن مفتول

با هم کار ساخت رو شروع میکنم.

نظرات شما