چاقوی مسافرتی

رایگان

مقدمه

مقدمه

این چاقو را می توانید به راحتی تمام بسازید و از آن در مسافرت ها،محل کار،آشپز خانه،مغازه ها و... استفاده کنید.

ساخت این یومیک زمان زیادی نمی خواهد اما نیاز به حوصله و دقت دارد.

.

.

.

خب اکنون به سراغ ساخت این یومیک می رویم.

نظرات شما