فانوس درخشان کاغذی با طرح 3 بعدی

رایگان

مقدمه

مقدمه

در این یومیک یک فانوس درخشان، رنگارنگ و زیبا رو با کمک کاغذ مقوایی نازک و شمع خواهیم ساخت.

توی تاریکی شب، چراغ های زیبا خیلی توجه همه رو به خودش جلب میکنه. بنابراین این فانوس کاغذی میتونه خیلی برای همه جذاب و دیدنی باشه.

برای روشنایی این فانوس، از شمع و برای قاب فانوس هم از استکان و لیوان استفاده کردم.

ساخت این یومیک بسیار سریع و ساده است و نتیجه اون هم بسیار زیبا و درخشان.

نظرات شما