با پلاستيك فريزر آتش روشن كنيد

رایگان

مقدمه

مقدمه

روش ساخت : يك پلاستيك نازك و شفاف لازم داريد ( پلاستيك فريزر ) و مقداري آب تميز . سپس به روشي كه در تصوير مي بينيد ، بايستي در چند مرحله آهسته آهسته و با فشار يكنواخت ، پايين پلاستيك را فشار دهيد تا بر اثر فشار دست شما ، يك طرف پلاستيك قلمبه شود ( ورم كند ) .سپس با پيچاندن و سفت كردن گلوي پلاستيك ، و تكرار مجدد عمليات قلمبه سازي ! اقدام به ساخت يك عدسي محدب ( كوژ ) نماييد .

نظرات شما