شامی بابلی

رایگان

مقدمه

مقدمه

بهتون باز هم پیشنهاد میکنم که این شامی را امتحان کنید و حتی اگه دوست داشتین سبزیش را هم بیشتر از اونی که من گفتم بریزین. خیلییییییی خوشمزه میشه.

نظرات شما