کمان واقعی

مقدمه

مقدمه

در این یومیک می خوایم یک کمان واقعی با بورد بالا بسازیم.وسایل مورد نیاز:چسب برق-سیخ چوبی-نخ بادبادک یا کاموا

نظرات شما