مقدمه

مقدمه

این دفعه یک چرخ و فلک ساده را باهم میسازیم که میتونه یک اسباب بازی یا یک کاردستی ساده در نظر گرفته شود.نظرات شما