صاعقه روی دیوار

رایگان

مقدمه

مقدمه

دوست دارید یک طرح متفاوت روی دیوار اتاقتون داشته باشید؟ تصویر یک صاعقه چطوره؟ من این طرح رو بدون هیچ استعداد نقاشی و فقط در عرض یک ساعت کشیدم!

نظرات شما