دوخت قلب روی کارت پستال در ده دقیقه

مقدمه

مقدمه

خیلی جالب میشه که آدم از چیزهایی که خودش درست کرده به دیگران هدیه بده. در این یومیک روش دوخت یک قلب رو روی کاغذ به شما آموزش میدم. وقت زیادی از شما نمیگیره اما نتیجه کار خیلی جالب و زیبا میشه. این قلب رو میتونید روی مقوا یا کاغذ بدوزید. بعد اون روی روی یک مقوای دیگه چسب بزنید و به شکل کارت پستال دربیارید. بعد هم به کسی که دوست دارید هدیه بدید.

نظرات شما