توپی از گل های کاغذی به روش اریگامی

رایگان

مقدمه

مقدمه

در این یومیک به شما آموزش میدم که چطور با تا کردن کاغذ به شیوه اریگامی این گل زیبا رو بسازید. گل ها میتونند جدا از هم یا به صورت گوی باشند. میشه داخلش لامپ گذاشت و ازش به عنوان یک چراغ خواب بسیار زیبا هم استفاده کرد.

نظرات شما