ساخت گلدان با لوله آزمایش

رایگان

مقدمه

مقدمه

داشتم فکر میکردم که با چند لوله آزمایش چطوری میتونم گلدان درست کنم و داخلش گل بگذاریم. بعد این روش ساده و این گلدان جالب به ذهنم رسید. امیدوارم که خوشتون بیاد و با من همراه بشید.

نظرات شما