آویز گردنبند پاپیونی سیمی

رایگان

مقدمه

مقدمه

در این یومیک روش ساخت یک آویز گردنبند پاپیونی رو یاد میدم که فقط با مقداری سیم درست شده. من دو رنگ از این آویز درست کردم یکی رو برای خودم نگه داشتم و یکی دیگه رو به دوستم هدیه دادم!

نظرات شما