دستبند کاغذی با اریگامی

رایگان

مقدمه

مقدمه

این دستبند خیلی ساده است و به کمک روش ایگامی یعنی تا زدن کاغذ درست میشه، فقط ممکنه کمی زمان ببره. به وسایل خاصی احتیاج نداره و روی دست خیلی هم زیباست.

نظرات شما